خوش نویسی معاصر و فرهنگ ایران

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ

 

Cafélitt 78 (09/12/2011):

خوش نویسی معاصر و فرهنگ ایران
Cafelitt 78:
Friday 9 Décembre****20h****
café Pont neuf metro : pont neuf Paris
14 Quai du Louvre
کافه پون نوف ساعت هشت شب
کافه پون نوف برای حضور در جلسه اولین نوشیدنی را به قیمت ۶ یورو عرضه میکند.

خوشنويسی معاصر ايران همانند همه پديده های فرهنگی و هنری، متأثر از رخدادهای اجتمائی، سياسی، اقتصادی و مناسبات جهانی بوده و هست، البته هنر خوشنويسی به دليل زمينه های تاريخی، مذهبی، ادبی و کارکردهای اجتمائی جايگاه ويژه ای در ميان گرايش های هنری در تحولات عصر حاضر داشته است. اين هنرشريف و نجيب در پيچ و خم نوسانات، گاهی مطيع و صبور و گاهی سرکش و ياغی ظاهر شده، اما هميشه حضور داشته. جنبه های زيبائی شناسانه و هنری، پيام رسانی فرهنگی و اجتمائی و سياسی ، خاستگاه های نوين بازار و شاکله های صنفی از مواردی است که ميتوانيم در بررسی خوشنويسی معاصر ايران به آن بپردازيم. بديهی است که اشاره ی کوتاه به هر يک از اين وجوه تنها ميسر ما در اندک زمان گفتگو خواهدبود

خوشنویسی هنر استرلیزه ساختن خط است، که با مشاهده طبیعت به دست آمده است. خوشنویسی پارسی از جایگزینی سلسله اي از نشانه ها شکل مییابد. نوشتار کوفی از زوایاي هندسی و خط پاره ها تشکیل شده است و نوشتار نسخ که از منحنیهاي نرمتر الهام گرفته است . از آن زمان در درازاي 14 قرن، این نوشتار با نگریستن بر طبیعت به منحنیهاي ملایمی دست یافته است که نستعلیق نامیده میشود. به گونه اي که خوشنویس نستعلیق نگاهی استر لیزه بر انسان سخنگویی و هوشمند ي دارد که در جامعه می زید.

چیزي که ایرانیان به وسیله خط نستعلق نشان دادند، چگونگی آوردن و هماهنگ کردن معماري و خط و شعر و تمام ذوق ایرانی با طبیعت ایرانی است.خط به نوعی پدیده هاي جهان خارجی را براي انسان سمبولیز ه (نمادین ) می کند خط طبعاً به زبان وابسته است، اما خوش نویسی از مرزهاي فرهنگ بومی فراتر می رود و ابعادعام زیباشناختی پیدا می کند.علت جذابیت خوش نویسی براي همگان
هارمونی و ایجاد هماهنگی و تناسب جانمایه ي هنر است. دست خوش نویس نیز با تعادل و تناسب پیش می رود و چشم هر بیننده اي را از هر فرهنگی که باشد، نوازش می دهد باید به خاطر داشت که این حس تعادل و هماهنگی که از فرهنگ یک ملت می جوشد در تمام حوزه هاي هنري و آفریده هاي فرهنگی مانند معماري و نقاشی نیز جریان دارد ... دست خوش نویس به هر عرصه اي از هنر که وارد شود، در همه جا همان هارمونی و هماهنگی و همان. نگاه خاص به زیبایی و لطف طبیعت را به همراه می آورد.

 

حسن مکارمی :در شیراز به سال ۱۳۲۹ به دنیا آمدم . از پلی تکنیک تهران،دانشگاه شیراز، دانشگاه بلوچستان ،در ایران ودانشگاه کامپین، مدرسه مهندسی سانترال پاریس، دانشکده پزشکی پاریس هفت ،ومرکز مطالعات استراژی و دیپلماسی پاریس در فرانسه، چون آموزش گیرنده و یا آموزش دهنده،عبورکرده ام. هم اکنون چنین مشغولم؛ روانکاو بالینی، عضو هییت مدیره انجمن روانکاوان منطقه لیموزن فرانسه و نایب رییس انجمن روانپژوهان ( روانکاوان، روانپزشکان، روانشناسان .. ایرانی در فرانسه) ؛ پژوهشگر دانشگاه سوربن، پاریس و با این ها خلاصه می شوم؛ یک مجموعه مقاله، دگر شنیدن گذشته ها : شامل ۱۸ مقاله، نگاه یک روانکاو بر فرهنگ و پیرامون خود

بهمن پناهی : دراسفند ماه سال هزار و سیصد و چهل و شش در بهشهردر خانواده ا ی پر جمعیت و اهل فرهنگ و هنر متولد شدم، از کودکی در فضای خوشنویسی و موسیقی تاتر و نقاشی رشد کردم. در ادامه از محضراساتید بزرگ بهره بردم. اساتید : امیرخانی، فرادی و کابلی در، خوشنویسی و اساتید ظریف، زاهد شیرازی و لطفی در موسیقی اصیل ایرانی . تحصیل و تدرس در انجمن خوشنویسان ایرانی و تحصیل در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران سر آغاز فعالیت های هنری من در ایران بود سپس در خارج از ایران و از سال دو هزار و دو به فرانسه مهاجرت کردم و در اکول بوزار والنسین و بعد دانشگاه سوربن ادامه تحصیل دادم و در حال حاضر در حال گذراندن رساله دکترا در هنر های تجسمی هستم. موضو ع تحقیق من رابطه خوشنویسی و موسیقی است با عنوان موسیقائی خط و نقطه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *