دومین همایش روان پژوهان ایرانی در خارج از ایران

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ

فرهنگ و روان ما

آشنایی بیشتر ما بر فرهنگ و روان خود از یک سوی و هوشیاری جمعی ما ایرانیان از سوی دیگر، میتواند روحیات سازنده را افزایش داده و پادزهری بر خلقیات نا مناسب ما باشد؟
از دیر زمان ، در نوشته های هرودوت ٢٥ قرن پیش تا خاور شناسان گوناگون پنج قرن اخیر، تا روشنفکران دوران انقلاب مشروطیت چون آخوند زاده و طالبوف تا جمالزاده و صادق هدایت و در دهه های اخیر کتابهای فراوانی به چاپ رسیده ا ند که چند و چونی ما را به چالش کشیده اند. در مورد خصوصیات و روحیات ما ایرانیان سخنها گفته شده است؛ تا چه حد این گونه گفتار ها معتبرند ؟ شمه ای از این اظهار نظر ها چنیند:


ایرانی ها همبستگی ملی ندارند؛ ایرانی ها خود را برتر از ملل دیگر می دانند؛ ایرانی ها اهل تظاهر هستند، تعارف می کنند پس به دروغگوئی عادت دارند؛ ایرانی ها فردگرا هستند و روحیه کار جمعی ندارند، آنچه را که خود می پسندند معیار قرار می دهند؛ ایرانی ها نسبت به موفقیت دیگران حسادت می کنند؛ ایرانی ها خود محور هستند؛ ایرانی ها همه فن حریف هستند،؛ ایرانی ها وقت شناس نیستند؛ هرچند از نظر فردی بویژه در خارج از کشور افرادی موفق هستند ولی به محض اینکه صحبت از کار گروهی است، از آن فرار می کنند .مسائلی چون آبرو، احترام، ناموس و ناموس پرستی برای ایرانیان اهمیت ویژه ای دارند؛ ایرانیان بسیار با هوش با فرهنگ و خلاق هستند؛ ایرانیان بسیار مهمان نواز و گشاده روهستند. ایرانیان میهن دوست هستند و به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. از سوی دیگر، ما را کمی افسرده می پندارند، با تمایلاتی گذشته گرا، معتقد به سرنوشت ازلی که برای کوتاه زمانی در این سرای فانی مهمانیم, که حتی گاه به این نتیجه می رسیم که کار از کار گذشته است و هیچ امیدی از هیچ سویی نیست.
آیا این خلقیات تنها شامل حال ما ایرانیان است؟ تا چه حد این خلقیات به فرهنگ ما باز می گردد و تا کجا از کار کرد روان ما نشات میگیرد؟ آیا این خلقیات با ما عجین شده اند یا قابل تغییرند؟
آیا می توان درا ین همایش بویزه در فضای ایرانیان خارج از کشور به گوشه ای از این پرسش ها پاسخ داد؟ با هم خواهیم دید.

روز اول: شنبه 20 ژوئیه (از ساعت 10 صبح الی 17 شب)
9:30 ورود به سالن
10:00 معرفی و گشایش همایش

میزگرد اول:

10:15 نگاهی ساختاری به روحیات ما ایرانیان
حسن مکارمی (دکتر در خدمات راهبردی , روانکاو بالینی و پژوهشگر)

10:45 تربیت ایرانی و پدیده ی خشم
مژگان کاهن (روانشناس بالینی)

11:15 استراحت

11:30 فرهنگ و روابط سکسی (عشقی) ایرانیان
سیامک ظریفکار (روانشناس اجتماعی و روان درمانگر آلترناتیو)

12:00 احترام، تعارف و آبرو: نگاهی از منظر روانشناسی سیستمیک به فرهنگ ایرانی
رضا کاظم زاده (روانشناس و روان درمانگر خانواده)

12:30 پرسش و پاسخ

13:00 استراحت و صرف نهار

میزگرد دوم :

14:00 فرآیند اجتماعی شدن کودکان مهاجر
وحید رواندوست (دکتر روانشناس بالینی و پژوهش گر در دانشگاه استکهلم)

14:30 تاثيرات فرهنگی بر روان و رفتار زنان ايرانی مهاجر
ناهید کشاورز (روان درمانگر و مشاور امور مهاجرین)

15:00 مهاجرت و بحران هویت
عباس ابطحی (دکتر متخصص روانپزشکی، مغز و اعصاب و هیپنوتراپی)

15:30 استراحت

15:45 پرسش و پاسخ

16:15 سخن پایانی و توضیح در مورد آتلیه های روز یکشنبه

17:00 پایان روز نخست

روز دوم: یکشنبه 21 ژوئیه (از ساعت 10 صبح الی 14 بعد از ظهر)

ورود به سالن از 9:30 صبح – شروع آتلیه ها از ساعت 10 صبح

کارگاه 1 : " فرهنگ ایرانی و مهاجرت"

کارگاه 2 : " فرهنگ ایرانی و مسائل جنسی "

کارگاه 3 : "فرهنگ ایرانی فرزندان ما"

13:00 الی 14:00 : گزارش سه آتلیه و سخن پایانی
14:30 الی 17:00 جلسه ی روان پژوهان
ورودی : 20 یورو برای دو روز (10 یورو برای متقاضیان کار و پناهندگی)
آدرس:
Kölner Flüchtlingszentrum
Turm str 3-5

آدرس تماس : seminar.rawan.pajouh@googlemail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *