Poésie Persanne

Un site pour partager l'Art

لغات کلیدی استفاده شده: "hafez حافظ"

taper ici une présentation de Hafez en persan

(نوشته) نمایی کلی از شیوه بررسی حافظ

تاریخ چاپ

                                  عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آيد                           ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی درد عشقي كشيده‏ام كه مپرس             زهر هجري چشيده‏ام كه مپرس‏ گشته‏ام در جهان و آخر كار               دلبري برگزيده‏ام كه مپرس‏ آن چنان در ادامه مطلب

(نوشته) “بررسی کتاب “هستی‌شناسی حافظ

تاریخ چاپ

                   پیش‌درآمد: در این نوشته برآنم تا نشان دهم که پژوهشگر نوشته «هستی‌شناسی حافظ»(1) دشواری‌های گوناگونی در پیش پای می‌گذارد: –          نویسنده ایرانیان قبل از اسلام را از تاریخ حذف می‌کند. –          نویسنده مفهوم اسطوره را نشناخته است. –          نویسنده نظریه‌های معاصر فروید، یونگ و ایلیاده در ادامه مطلب

(نوشته) مقاله : نگرشی دیگر بر راز حافظ

تاریخ چاپ

  بازار شوق گرم شد آن سروقد کجاست تا جان خود  بر آتش رویش کنم سپند     «حافظ بی‌گمان بر خاطره جمعی (خاطره جمعی، خاطره تاریخی، روح قومی، روح زبان، جوهر مشترک تاریخی، جوهر مشترک قومی) ایرانی فارسی‌دان انگشت می‌نهد، به شکلی که با گذشت قرن‌ها همچنان شعرش با این خاطره عجین است. اینان ادامه مطلب

                         پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۲ اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است گدای کوی تو از هشت خلد مستغنیست اهمیت مطالعاتی از اینگونه در آن‌ست که کوته‌فکری‌های کودکانهء تقسیم جهان را به فرهنگ‌ها و مذاهب و سنّت‌ها درهم می‌ریزد و بعد عمق ادامه مطلب

چند فیلم ها ( همه فیلم ها)