به سایت من خوش آمدید. در این سایت از چهار دامنه فعالیت هایم با شما سخن می گویم

 -هنرو ادبیات: خوشنویسی و نقاشی وشعر

- ایران: حقوق بشر
- خدمات راهبردی: مدرنیزاسیون و توسعه
- روانکاوی
و همچنین سفرهایی که زندگی را می سازند: خانواده و دوستان و ..
سفر خوش.

حسن مکارمی

در شیراز به سال ۱۳۲۹ به دنیا آمدم .
در ایران , از پلی تکنیک تهران،دانشگاه شیراز، دانشگاه بلوچستان ، ودر فرانسه از دانشگاه کامپین، مدرسه مهندسی سانترال پاریس، دانشکده پزشکی پاریس هفت ،ومرکز مطالعات استراژی و دیپلماسی پاریس ، چون آموزش گیرنده و یا آموزش دهنده،عبورکرده ام.
هم اکنون چنین مشغولم؛
- روانکاو بالینی، عضو هییت مدیره انجمن روانپژوهان ایرانی در فرانسه
- متخصص خدمات راهبردی, بخش فرهنگی
- پژوهشگر دانشگاه سوربن، پاریس
- خزانه دار جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
و با این ها خلاصه می شوم؛
شرکت در بیش از ۲۵ نمایشگاه نقاشی و خط
شرکت در بیش ازپنجاه سخنرانی
تا کنون ده کتاب به زبان فارسی و پنج کتاب به زبان فرانسه به چاپ رسانده ام.
و در این آرزو زندگی می کنم؛
ساختن ایران .

حضور من در هستی 

فیلمی در چهار قسمت ، خلاصه زندگی تا ٦٠ سالگی با سپاس از همسرم مینا راد

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4