نمایشگاه ها

عمده تابلوهای من ثبت شده اند "flicker " درتارنمای

۱-فرانسه ؛  لیموژ , ۱۹۹۶ زمین آسمانی, من آسمانی

 ۲- فرانسه , پاریس, ۱۹۹۷ نور و جایگاه 

۳- فرانسه ؛  لیموژ, ۱۹۹۸  جای پای زمان در خوشنویسی فارسی 

۴ -فرانسه ؛  لیموژ, ۱۹۹۹, عشق و یگانگی 

۵ - فرانسه, پاریس, ۱۹۹۹ زمین خود فرشته ایست, همچون گل

۶- -فرانسه ؛  لیموژ, ۲۰۰۰ فرهنگ مکان زیست  انعکاسی از  طبیعت .

۷ - فرانسه , پاریس, خوشنویسی

۸ - فرانسه پومپادور, ۲۰۰۲ : در میانه نماد و نشان

۹ -فرانسه ؛  لیموژ, ۲۰۰۲  در میانه نماد و نشان

۱۰ - فرانسه ؛  لیموژ۲۰۰۳ , فراتر از بدن, مرزهایی نادیدنی

۱۱ - فرانسه تارب ۲۰۰۴ , فراتر از بدن

۱۲-  فرانسه , پاریس, ۲۰۰۴ , بشقاب ها 

۱۳- فرانسه , پاریس, ۲۰۰۵ , هنر پیش ز تاریخ و حقوق بشر

۱۴- فرانسه , پاریس ۲۰۰۶, مسیر طی  شده

۱۵ - - فرانسه , پاریس , ۲۰۰۸ منطق الطیر

۱۶- - فرانسه , پاریس, ۲۰۰۹ , یونسکو

۱۷- - فرانسه , مالکوف , ۲۰۱۰ مسیر طی شده

۱۸- روسیه , نووگرود, ۲۰۱۰,  دومین نمایشگاه جهانی خوشنویسی

۱۹-- فرانسه , پاریس, ۲۰۱۰, کمپوزیسیون چینی, خوشنویسی فارسی

۲۰- فرانسه , پاریس , ۲۰۱۲, مسیر

۲۱- فرانسه ,پاریس ,۲۰۱۲ گالری خانه کادر محله ۱۶ 

۲۲ - کوبا , هاوانا , ۲۰۱۲ , من نه منم

۲۳ - مراکش , فاس فستیوال موسیقی مقدس, من نه معماری, عکس, نقاشی منم

۲۴- فرانسه , پاریس, ۲۰۱۳ گالری نیکلا فلامن جمعی

۲۵ - روسیه, سنت پترسبورگ, ۲۰۱۳, کتابخانه ملی نمایشگاه دسته جمعی

۲۶ - نمایشگاه گروهی هلند ماه می ۲۰۱۵ شرکت کنندگان, عباس معیری , بهمن پناهی , حسن مکارمی.....

۲۷- نمایشگاه پنجره ای به هنر معاصر ایران در ایروان - ارمنستان ۱۴ تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۶