من نه منم

نمایشگاه : من نه منم , فاس, مراکش , ژوین ۲۰۱۲

فستیوال موسیقی مقدس , موزه بطا

من نه منم, نه من منم, این نخستین مصرع ازغزل زیبای اسیری لاهیجی است.که می تواند یاد آور گفتمان چنبره در مکان شناسی لاکانی روان ما باشد. شاعر در این سه واژه, اساسی ترین پرسش آدمی را به میان می کشد: مرزهای من و دیگری, یا حضور من در هستی دیگری . چنین "من" غیر قابل تقسیم و شکستن, باواسطه حضور باورنکردنی نماد پردازی, با دست یابی به بعد ارتباطات که از راه همین نماد ها ممکن گشته اند, با دیگری و با گذشته و حال و آینده در ارتباط است, "من" از حالت سکون خارج می شود و "منی" دیگر می آفریند. حضور آدمی در جهانش را باشناختی که تاکنون بدست آورده است ,می توان در چهار جهان یاد آوری کرد: جهان قابل لمس و مشاهده, جهان قابل اندازه گیری, جهان ممکن و جهانی که سوژه را در اشغال خود در آورده است. کار بر روی این سروده ژرف و رابطه آن با چنبره لاکانی و جهان مثالی , به تابلوهای زیر مرا هدایت کرده اند.

 

Si notre Univers était un tore

Si notre Univers était un tore

 

 

^