شعر حافظ و کارگاه هستی به زبان حسن مکارمی

در گوشه و کنار شهر
شعر حافظ و کارگاه هستی به زبان حسن مکارمی
به قلم : آرش ادیب زاده
تاریخ انتشار مقاله 05/01/2010 به روز شده 05/01/2010 14:33 TU

در واپسین روز های سال 2009 بخش تحقیقاتی و پژوهشی لژ بزرگ ملی فرانسه در چهارچوب یک سلسله کنفرانس پیرامون شناخت انسان و تحولات بشریت ، برنامه سخنرانی ویژه ای را برای "حسن مکارمی" هنرمند و روانکاو ایرانی برگزار کرد.
چاپ کنیدبفرستیدنظر بدهید
در این برنامه بسیاری از شرکت کنندگانی که در کنفرانس به سخنان "حسن مکارمی" گوش فرا دادند ، پژوهشگران و محققینی بودند که همگی در رشته تخصصی خود در ارتباط با تحولات بشریت و تداخل فرهنگ ها در قرون گذشته فعالیت دارند.

"حسن مکارمی" در سخنان خود به روابط و تأثیر فرهنگ شرق و غرب اشاره کرد و با نمایش تصاویری از خطوط نستعلیق ، هنر اساتید خطاطی ایران را به نمایش گذاشت.

وی در رابطه با این کنفرانس می گوید:" خواستم با یکی از اشعار حافظ پیامی را به حضار برسانم .

" عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید ،

ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی "

حسن مکارمی

در گوشه و کنار شهر