Poésie Persanne

Un site pour partager l'Art

همه فیلم ها

فیلم های طبقه بندي شده درax جامعه

موضوعات دیگر حافظ خبر در مورد روانكاوی شعر هنر پژوهش

اعدام در جهان اسلام

اخبار اعدام ها و بخشش های هفته ای که گذشت گزارش هفته: بخش دوم اعدام در جهان اسلام گفتگو با حسن مکارمی – روان پژوه گفتگو با محمود امیری مقدم در رابطه با سمینار پارلمان ایتالیا «پنجره ای بسوی ایران»- همراه با صدای جهانبخش مظفری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا که در این جلسه حضور داشتند.

گزینه قبلی

ما و ما -جایگاه‌ زنان در ساختار اجتماعی، قسمت اول

کارشناسان برنامه‌ : الاهه‌ بقراط، نیلوفر بیضائی،سعید پیوندی،رضا کاظم زاده‌،گلاله‌ کمانگر،آزاده‌ کیان،حسن مکارمی. "ما و ما"- برنامه‌ای تحلیلی/ سیاسی که‌ هربار به‌ موضوعی در رابطه‌ با زنان می پردازد. این برنامه‌ سعی دارد موضوعاتی که‌ در رابطه‌ با زنان است را مورد نقد و بررسی قرار خواهد داد. ما و ما سه‌ شنبه‌ها بعد از اخبار فارسی از تلویزیون روژهلات پخش می شود. موضوعاتی که‌ ما و ما

گزینه قبلی

معرفی کتاب حتما راهی هست

معرفی کتاب حتما راهی هست نوشته خانم صدیقه وسمقی و سپس در صد و دومین نشست انجمن گفتگو و دمکراسی ، موضوع خاورمیانه: آتش جنگ و جهالت کدام تنور را گرم می کند؟ سه سخنران مراد ویسی ،علیرضا نوریزاده و مجتبی طا لقانی در این باره اظهار نظرو سخنرانی داشتند ، زیر اسمان پاریس هرپنجشنبه ساعت هفت شب بوقت پاریس از تلویزیون ایران فردا

گزینه قبلی