Poésie Persanne

Un site pour partager l'Art

همه فیلم ها

فیلم های طبقه بندي شده درax در مورد

موضوعات دیگر جامعه حافظ خبر روانكاوی شعر هنر پژوهش

یک روز در آتلیه نقاشی

یک روز در آتلیه , شهرداری پاریس ؛ ساختمان قدیمی اداره برق را , در سه طبقه به گالری هنرهای تجسمی , برای هنرمندان تخصیص داده است. میدان باستیل , پشت اپرای باستیل. از ۱۰ صبح ت ۹ شب. فضای بسیار صمیمی , انسانی و گرمی است. جای شما خالی است, تلاش . می کنم هفته ای دو روز از این امکانات استفاده کنم.حسن مکارمی

گزینه قبلی

چند فیلم ها ( همه فیلم ها)