نقره‌هایی آویخته

تاریخ چاپ

صبورانِ نادانِ تنگ‌چشم: این پیامبرانِ میوه‌های کال

بیکاران وادی بیداد،

خشم‌آگینانِ پارچه‌هایِ آباد،

در نرمی پیروزی گم شده‌اند.

آوای هزاره‌های درهم

بلور در بلور، نقره‌هایی آویخته‌اند.

زمانِ موازی و حسرت گندم.

شربت تلخ پرهیزگاری و

بستگی به تناسبِ ما.

همگی،

در انتظارِ گورهای خویش خفته‌اند.

 

حسن مکارمی , فرانسه , ۲۰۰۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *