سومین همایش روان پژوه های ایرانی در خارج از ایران

خشونت و روان ما

 

ویدئو همایش را ببینید 0000093070-hamayesh-kuchek-1

روز اول: شنبه دهم می

۹:۳۰ ورود به سالن
۱۰:۰۰ گشایش همایش

میزگرد اول:

۱۰:۱۵ خشونت و ساختار روان ما
حسن مکارمی  دکتر در خدمات راهبردی، روانکاو بالینی و پژوهش گر در دانشگاه سوربن

۱۰:۴۵ نادر شاه یا جنون قدرت در ایران قرن هفدهم
فواد صابران دکتر روان پزشک و روانکاو

۱۱:۱۵ استراحت

۱۱:۳۰ انسان بی خشونت: رویا یا واقعیت؟
مژگان کاهن روان شناس بالینی

۱۲:۰۰ یشه های پرخاشگری و خشونت در خانواده خودشیفته
وحید رواندوست (دکتر روان شناسی بالینی و پژوهش گر در دانشگاه استکهلم

۱۲:۳۰ پرسش و پاسخ

۱۳:۰۰ استراحت و صرف نهار

۱۴:۰۰ کارگاه ها

کارگاه ۱ : "افکار و احساسات خشونت آمیز من در یک بررسی عینی"
مسئول کارگاه: وحید رواندوست (دکتر روان شناسی بالینی و پژوهش گر در دانشگاه استکهلم)

کارگاه ۲ : " گفتمان بدون خشونت "
مسئول کارگاه: عباس ابطحی (دکتر متخصص روان پزشکی، مغز و اعصاب و هیپنوتراپی)

کارگاه ۳ : " خشونت پنهان: تاثیر تجربه آزار جنسی در کودکی بر روابط اجتماعی، عاطفی و جنسی"
مسئول کارگاه : شهرزاد پورعبدالله (روان درمانگر و مشاور زوج و خانواده)

۱۶:۱۵ گزارش کارگاه ها
۱۷:۰۰ پایان روز نخست

روز دوم: یکشنبه یازدهم می

۹:۳۰ ورود به سالن
۱۰:۰۰ گشایش همایش

میزگرد دوم:

۱۰:۱۵ خشونت، امری ذاتی یا اکتسابی؟ (بهمراه پخش فیلمی کوتاه: "کم و زیاد"
سیامک ظریفکار (دکتر روان شناس اجتماعی و روان درمانگر آلترناتیو

۱۰:۴۵ روان ما و پدیده ی خشونت و پاد زهری بنام هنر
اکبر پویانفر (دکتر روان پزشک

۱۱:۱۵ استراحت

۱۱:۳۰ اثرات روانی خشونت بر زنان
ناهید کشاورزروان درمانگر و مشاور امور مهاجرین

۱۲:۰۰ بسترهای فرهنگی خشونت در جامعه ایران از منظر روانشناسی ارتباط
رضا کاظم زاده (روان شناس و روان درمانگر خانواده

۱۲:۳۰ پرسش و پاسخ

۱۳:۰۰ استراحت و صرف نهار

۱۴:۰۰ کارگاه ها

کارگاه ۱ : "خشونت گفتاری "
مسئول کارگاه: حسن مکارمی (دکتر در خدمات راهبردی، روانکاو بالینی و پژوهش گر در دانشگاه سوربن)

کارگاه ۲ : "بچه ها، خشونت و خانواده"
مسئول کارگاه: مژگان کاهن (روان شناس بالینی)

کارگاه ۳ : "راههای مقابله با خشونت؛ همراه با یک پرفورمنس درباره خشونت"
مسئول کارگاه: سیامک ظریفکار دکتر روان شناس اجتماعی و روان درمانگر آلترناتیو

۱۶:۱۵ گزارش کارگاه ها و سخن پایانی

۱۷:۰۰ پایان همایش

ورودی : ۲۰ یورو برای دو روز (۱۰ یورو برای دانشجویان، متقاضیان کار و پناهندگی

آدرس:
Kölner Flüchtlingszentrum
Turm str ۳-۵
۵۰۷۳۳ Köln( Nippes)

به دلیل محدود بودن تعداد جا، لطفا پیشاپیش جهت تهیه بلیط با آدرس ما در زیر تماس بگیرید:
آدرس تماس: seminar.rawan.pajouh@googlemail.com 

 *******************************