Poésie Persanne

Un site pour partager l'Art

نتایج جستجو برای واژه: اخبار

روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ – 12 ذی الحجه 1437 – 15 سپتامبر 2016 حسن مکارمی ‪-‬ سرزمین فرهنگى ما، هم زمین و کوه و آسمان و دریاست و هم جامعه و «مردم رفته و مانده» و هم همه فرهنگ شفاهى و کتبى، باورهاى گوناگون، سنگ نوشته ها، کتاب‌هاى ادامه مطلب

 حسن مکارمی روزنامه ابتکار شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ http://ebtekarnews.com/archive/1395/06/20/16.pdf در این گفتار، هدف نگاهی است از سرِ مهر بر چند «داوری» در موردِ خودمان که آنها را بسیار می‌شنویم. تلاش ما بر آنست تا ریشه‌های فرهنگی این پیشداوری‌ها را بشکافیم. پیشداوری‌هایی از این دست: – ما ایرانی‌ها تک تک خوبیم، ولی کارِ دسته جمعی با ادامه مطلب

تغییر همچون ضربه روانی و مولد زخم روانی   مقدمه : تغییر یعنی زمان , گذر زمان. روان ما,  مجموعه بسیار پیچیده ای است که ما را رهبری می کند و در هر لحظه زمانی برای ما  تصمیم می گیرد. با گذر زمان , روان ما از بدو تولد و براساس ذات ژنتیک خود, ساخته ادامه مطلب

ا ین مقاله را خانم یلدا غفوریان ترجمه کرده و در روز 26 فروردین 1395 در سلسله درس های “لاکان خوانی ” دکتر مکارمی ارایه گردیده است. این مقاله ترجمه ایست آزاد از  مقدمه ای بر پاسخ فروید به ارائۀ هیپولیت: در بارۀ مفهوم “انکار” در نظر فروید؛ http://www.siavoushan.com/…/504-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9… توضیح اینکه در این جلسه یکی ادامه مطلب

من در موقعیتی دیگر

تاریخ چاپ مقاله را بیاورید.

  دکتر حسن مکارمی روزنامه همدلی روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ – 9 ذی القعده 1437 – 13 اوت 2016 به گونه ای که مبنای پایه ای و ساختار اعلامیه حقوق شهروندی ۱۹۷۲ در پاریس و اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ نیویورک, بر محور همین اصل بنیانی چون تعریف ادامه مطلب