Poésie Persanne

Un site pour partager l'Art

نتایج جستجو برای واژه: اخبار

روزنامه همدلی شماره تاریخ: شنبه 17 مهر1395 دکتر حسن مکارمی- تغییر یعنی زمان ، گذر زمان. روان ما، مجموعه بسیار پیچیده ای است که ما را رهبری می کند و در هر لحظه زمانی برای ما تصمیم می گیرد. با گذر زمان ، روان ما از بدو تولد و براساس ذات ژنتیک خود، ساخته می ادامه مطلب

روزنامه همدلی شماره: 433 تاریخ: سه شنبه 13 مهر 1395 دکتر حسن مکارمی‬ نگاه ساختاری بر دو اصل استوار است. این که هر پدیده‌ای را باید در زمینه تاریخی- جغرافیایی‌اش دید. مثلاً فرهنگ مردم ایران را برگردیم تا آنجا که ممکن است و اطلاع داریم و در دسترس هست، حداقل از 2500، 3 هزار سال ادامه مطلب

حسن مکارمی- روزنامه همدلی شماره: 426 روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی ۵ مهر ۱۳۹۵ – 23 ذی الحجه 1437 – 26 سپتامبر 2016 تلاش بر آن است که بتوانیم پاره­‌ای از مفاهیم زیر را در رابطه تنگاتنگ با یکدیگر تعریف کنیم: سرزمین، میهن و وطن، مملکت و کشور، رژیم، نظام، حاکمیت، حکومت، ادامه مطلب

روزنامه همدلی شماره: 422 روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ – 18 ذی الحجه 1437 – 21 سپتامبر 2016 دکتر حسن مکارمی- مشاهده تحولات جهان و ایران در دو قرن اخیر ، به عبارت دیگر، پس از بیداری ایرانیان، دریافت مسیر پیچیده مراحل حرکت جهان، نقش کنش ها، واکنش‌ها، منافع ادامه مطلب

روزنامه همدلی روزنامه سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگــی ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ – 16 ذی الحجه 1437 – 19 سپتامبر 2016 دکتر حسن مکارمی‪-‬ جامعه را به گونه‌ای مدیران می‌سازند. مدیران، از مدیریت بر خود، خانواده، گروه‌های کوچک، همکاری، بازی کودکی آغاز شود تا کدخدایی و ریاست خانواده و فامیل و شبکه‌های تولیدی و ادامه مطلب

چند فیلم ها ( همه فیلم ها)