Poésie Persanne

Un site pour partager l'Art

نتایج جستجو برای واژه: روانكاوی

فرهنگ و لایه‌های فرهنگی ما ایرانیان از نگاهی دیگر – در گفت‌وگو با حسن مکارمی ۳   در بخش سوم ما و ایرانیان، حسن مکارمی (روانکاو و پژوهشگر) بیشتر به ساختار جامعه ایران می‌پردازد. او دیدگاه‌های مختلف، ازجمله نگاه کارشناسان در زمینه روانشناسی، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی، اعم از ایرانی و غیر ایرانی را در نظر ادامه مطلب

ما ایرانیان از نگاهی دیگر – در گفت‌وگو با حسن مکارمی ۲ بحث ساختاری در حوزه روان‌شناسی به چه معناست؟ آیا می‌توانیم جامعه را یک واحد زنده ببینیم که دارای روح و روان است؟ آیا می‌توانیم از «هویت ما» سخن بگوییم و اینکه هویت ما چیست؟ حسن مکارمی، روانکاو و پژوهشگر دانشگاه سوربن، در دومین ادامه مطلب

ما ایرانیا۱ن از نگاهی دیگر – در گفت‌وگو با حسن مکارمی و رضا کاظم زاده۱  همه ما چنین جملاتی را بارها شنیده‌ایم: «فرهنگ ایرانی یکی از بهترین فرهنگ‌های دنیاست»، «زبان ایرانی یکی از به ترین زبان‌های دنیاست»، «زیباترین زنان و مردان جهان ایرانی‌اند»، «مردم ایرانی یکی از باغرورترین و انسان‌ترین مردم دنیا هستند» و «هنر ادامه مطلب

خشونت و ساختار روان ما: بررسی خشونت گفتاری، حسن مکارمی gooya news  تنها کلامی در نقش دشنام بيان می شود و شنونده را زخمی می‌کند و او را در محلی پست‌تر قرار می‌دهد که در آينۀ روانی شنونده اثر کند. و اين وقتی امکان دارد که دشنام‌ دهنده و مخاطبش در ابتدا در يک رديف ادامه مطلب

  کاربردِ کلمه «روان» در زبان پارسی معادل «PSY» در زبان‌های اروپایی را می‌توان نعمت زبان پارسی دانست. چه این کلمه، هم می‌تواند در قبال مفهوم «دستگاه روان» -یا ساختار عملکرد روان- مورد استفاده قرار گیرد و هم به عنوان پسوند و یا پیشوند برای کلیه مفاهیمی که به شکلی با روان سروکار دارند، همچون ادامه مطلب

چند فیلم ها ( همه فیلم ها)