Poésie Persanne

Un site pour partager l'Art

نتایج جستجو برای واژه: جامعه

ویدئو را ببینید انجمن زندگی، زیستبوم و آزادی با همکاری انجمن روانپژوهان در پاریس برگزار می کند : میز گردی در مورد : آسیب های روانی و بهداشت روان در ایران امروز . با شرکت: دکتر حسن مکارمی روانکاو بالینی پژوهشگر دانشگاه سوربن :” نگاهی به بهداشت روان در ایران “ ؛ دکتر اکبر پویانفر، ادامه مطلب

خرافات مذهبی

تاریخ چاپ مقاله را بیاورید.

site: جامعه شناسی ایران خرافات مذهبی از دیدگاه دکتر حسن مکارمی محقق وپژوهشگر دانشگاه سوربن فرانسه ((قابل توجه کاربران محترم: قرار دادن تئوری ها ونظرات محققان در زمینه های مختلف اجتماعی چه موافق وچه مخالف به معنای پذیرش ویا عدم پذیرش آن نظریه ها نیست بلکه با توجه به احترام آزاد اندیشی در صفحه گروه قرار ادامه مطلب

حسن مکارمی، روانشناسی ایرانی در دانشگاه سوربن فرانسه، اعتقاد دارد که نظام اقتصادیِ حاکم در ایران هنوز سرمایه‌دارانه محسوب نمی‌شود. بنابراین به عقیده‌ی او، تمرکز اصلیِ فمینیست‌های ایرانی باید متوجه افزایش سهم زنان در بازار کار و اعطای حقوق بنیادین به آنها باشد. برای نمونه او استدلال می‌کند که دوره‌ی مرخصی زایمانِ زنان، بایستی بر ادامه مطلب

پرونده/ روایت – هنر روز: شاید امروز مهمترین سوال در مورد فیلم ندا این باشد که “چرا این فیلم تا این حد فراگیر، تاثیرگذار و جهانی شد؟” این پرسش را با چند تن از روزنامه نگاران، فعالین سیاسی و هنرمندان ایرانی مطرح کردیم که در این شماره می‌خوانید. حسن مکارمی: “ندا” نماد نامش شد